Nieuwsbericht

31 januari 2018

De KNOV heeft in samenwerking met verloskundigen en onderzoekers een factsheet geschreven over de episiotomie. Daarnaast is de factsheet SSRI en zwangerschap herzien.

De factsheets zijn te downloaden via de website van de KNOV.

Factsheet episiotomie

De factsheet episiotomie heeft als doel de kennis op te frissen en het gesprek te openen om als verloskundige kritisch te kijken naar het eigen episiotomiebeleid binnen de praktijk en het ziekenhuis.

Factsheet SSRI en zwangerschap

De factsheet SSRI en zwangerschap is een herziening van september 2017. Na uitvoerige literatuurstudie zijn er geen significante veranderingen aan te brengen ten opzichte van 2013. Verder wordt in afwachting van de update van de richtlijn van de NVOG richtlijn SSRI/gebruik in de zwangerschap en lactatie uit 2012, KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding, supplement 1: Depressie tijdens de zwangerschap uit 2008 en de NHG standaard depressie uit 2012 nu geen aanpassingen aan deze factsheet gemaakt.

Nieuwe factsheets

De komende maanden ontwikkelt de KNOV de factsheets Schildklier en zwangerschap, Uitwendige versie, Caput beweeglijk boven bekkeningang en Inleiden van baring.