Nieuwsbericht

21 juni 2018

De KNOV heeft in samenwerking met verloskundigen en onderzoekers een factsheet geschreven over de caput beweeglijk boven bekkeningang en diabetes gravidarum. Daarnaast is op de pagina over episiotomie de presentatie die Anna Seijmonsbergen tijdens de Studiedag Klinisch Verloskundigen hield toegevoegd.

Factsheet caput beweeglijk boven bekkeningang

Het onderwerp caput beweeglijk boven bekkeningang, het voorkomen, de risico's en beleid hiervan kent slechts beperkte (inter)nationale literatuur. Deze is van wisselende kwaliteit en beschrijft onderzoekspopulaties die niet altijd vergelijkbaar zijn met Nederlandse populaties. In deze factsheet wordt de bestaande literatuur besproken en een beschouwing gegeven van de praktische toepasbaarheid hiervan voor de Nederlandse verloskunde.

Factsheet diabetes gravidarum

Ter ondersteuning van het gesprek met ketenpartners over integrale zorg heeft de KNOV een factsheet en time task matrix GDM ontwikkeld.

Presentatie episiotomie

Anna Seijmonsbergen heeft haar presentatie over episiotomie die zij hield tijdens de Studiedag Klinisch verloskundigen beschikbaar gesteld. Deze is te vinden op de pagina waar ook de factsheet staat.