Nieuwsbericht

23 januari 2023

Na het ontwikkelen van de prestatie inzet tolk en het publiceren van nieuwe indexatiecijfers door het ministerie van VWS is er in september 2022 een nieuwe beleidsregel verloskunde 2023 gepubliceerd. Deze bleek een aantal foutieve bedragen te bevatten; vanuit de KNOV hebben we de NZa hierop geattendeerd. Daarom is deze onlangs aangepast. De geactualiseerde beleidsregel verloskunde 2023 vind je op de website van de overheid en deze heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023.

Impact

Alhoewel de beleidsregel foutieve bedragen bevatte, klopten alle tariefberekeningen wel en zijn de juiste prestatietarieven (met indexatie) opgenomen in de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde TB/REG-23614-02. Dit betekent dat wel de juiste max-tarieven zijn ontvangen voor de prestaties voor beleidsjaar 2023. Als de tarieven uit de prestatie- en tariefbeschikking gebruikt zijn voor zorgcontractering en interne bedrijfsvoering, is er geen financiële impact voor jou.

Duiding foutieve getallen

De foutieve getallen in de beleidsregel hadden betrekking op praktijkkostenbestanddelen, overige kosten en rekenkosten. Dit zijn getallen die jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de indexatiecijfers van VWS. Deze getallen zijn inmiddels geüpdatet.

Klik hier voor de nieuwe beleidsregel verloskunde.