Nieuwsbericht

12 januari 2024

Wat is het effect van intermitterend vasten op zwangerschaps-, maternale, foetale en neonatale uitkomsten in vergelijking met een normaal voedingspatroon zonder tijdsrestrictie, bij gezonde zwangeren of vrouwen met een actieve kinderwens?

De wetenschappelijk adviseurs ontvingen deze vraag uit het werkveld en schreven het wetenschappelijk advies Intermittent fasting (IF). Dit advies is een aanvulling op het wetenschappelijk advies 'Vasten tijdens de zwangerschap’ uit 2020. Goede maternale voeding en een goede levensstijl blijven tijdens de zwangerschap van belang voor de gezondheid en het welzijn van de neonaat.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag werd gezocht in nationale en internationale richtlijnen van KNOV, NVOG, WHO en de NICE guideline. Het blijkt dat er een gebrek is aan gedegen humane wetenschappelijke studies naar het effect van IF voor of tijdens de zwangerschap op zwangerschapsuitkomsten en foetale en neonatale gezondheidsuitkomsten. Hierdoor kan geen conclusie worden gegeven over de veiligheid van IF voor de zwangere. Meer onderzoek is nodig. Voorzichtigheid is geboden door de lange termijn resultaten van metabole processen in nakomelingen van maternaal IF preconceptioneel of prenataal in dierexperimenten.

Het gehele advies is te lezen op de pagina wetenschappelijke adviezen of hieronder te downloaden (na inloggen).