Nieuwsbericht

11 januari 2018

De stichting midwives4mothers is gestart met een nieuw twinningproject: Twinning up North. Het betreft een samenwerking van 3 jaar tussen Nederlandse en IJslandse verloskundigen.

De focus van deze culturele uitwisseling ligt op het aanleren van leiderschapsvaardigheden en op (politieke) lobby en media. De twins zullen in kleine groepjes werken aan deelprojecten die een bijdrage leveren aan het bevorderen van de verloskundige zorg in beide landen.

Samenwerking 2018 - 2020

Het project duurt van 2018 tot en met 2020. Gedurende deze periode worden 8 workshops gegeven en zijn er ieder jaar twee uitwisselingsweken. Ook zullen alle twins aanwezig zijn op het 21e congres van de Nordic Federation of Midwives in IJsland dat plaatsvindt van 2 - 4 mei 2019. Er is ruimte voor 20-30 deelnemers (10-15 uit ieder land).

IJsland

De keuze om IJsland als nieuw twinning land te kiezen was een zorgvuldig proces. Veel mogelijkheden zijn onderzocht. Het verloskundig systeem van IJsland lijkt op dat van Nederland. Dat maakt het aantrekkelijk om samen te werken aan uitdagingen waar beide landen mee te maken hebben. Bijvoorbeeld de toenemende verwijzingen binnen de verloskundige zorg, maar ook het profileren van de positie van verloskundigen in de media.

Nederlandse verloskundigen kunnen met name leren van de fysiologische benadering op de verloskunde in IJslandse ziekenhuizen en van de academische opleiding. IJsland leert graag van onze ervaring met het kwaliteitsregister voor verloskundigen en met de thuisbevalling. Beide verloskundigenverenigingen KNOV en LMFÍ willen hun leden inspireren en een platform bieden om op internationaal niveau samen te werken en bij elkaar inspiratie te vinden.

Aanmelden

Om deel te kunnen nemen moet u in ieder geval verloskundige of student verloskundige zijn. Ook moet u goed kunnen communiceren in het Engels en over een periode van 3 jaar gemiddeld 10 uur per maand tijd vrijmaken voor het project (dit is inclusief de workshops en uitwisselingen).

Aanmelden kan tot en met 15 februari, dus wees er snel bij.

Twinning projecten Midwives4Mothers

Midwives4Mothers ondersteunt al een aantal jaar twinning projecten. In deze uitwisselingen ligt de focus op interculturele samenwerking en het vormen van persoonlijke relaties tussen twin-paren. De KNOV heeft in het verleden twinningrelaties gehad met Sierra Leone en Marokko en onderhoudt nog steeds contacten met de verloskundige verenigingen uit deze landen. Momenteel ondersteunt Midwives4Mothers tevens een nieuw twinning project tussen de verloskundigenverenigingen van Sierra Leone en Ghana. De website van Midwives4Mothers is momenteel onder constructie, meer informatie over deze projecten volgt zo snel mogelijk op de nieuwe website.