Nieuwsbericht

27 mei 2024

Wil jij de kwaliteit van verloskundige zorg in jouw regio verbeteren?

In de dagelijkse drukte vergeten we vaak even stil te staan bij de dingen die we doen. Het is cruciaal om bewust momenten in te plannen voor reflectie, zeker als het gaat over jouw werk als verloskundige. Daarom hecht de KNOV veel waarde aan ITV en casuïstiekbespreking, want daarmee worden momenten gecreëerd om te reflecteren op  je eigen handelen. Daar is iemand voor nodig die initiatief neemt en die de bijeenkomsten kan begeleiden.  

In de nieuwe training begeleider ITV en Casuïstiekbespreking leer je de essentiële vaardigheden om de methoden Intercollegiale Toetsing Verloskundigen (ITV) en casuïstiekbespreking te organiseren en te begeleiden binnen jouw kring of regio.   

De nieuwe training vervangt de training Toetsgroepbegeleiders (TGB) en bestaat uit een e-learning en een vaardigheidstraining van één dag en een onlinebijeenkomst. De training volg je deels vanuit huis, waardoor deze beter past in de drukke werkagenda van verloskundigen. Daarnaast worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd om je te blijven ontwikkelen in je rol als begeleider.  

Meer weten over de nieuwe training of wil je je inschrijven? Kijk dan op de pagina training begeleider ITV en casuistiekbespreking.