Nieuwsbericht

11 december 2018

De KNOV heeft een time task matrix (TTM) Groep B-Streptokok (GBS) ontwikkeld. De TTM laat zien welke zorg specifiek aan zwangeren met (een verhoogd risico op) GBS moet worden geboden.

De TTM is ontwikkeld op basis van de multidisciplinaire richtlijn preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties. In de TTM is onder meer counseling met betrekking tot AB-profylaxe durante partu volgens de BRAINS-methode opgenomen.