Nieuwsbericht

30 april 2020

De Factsheet Continuïteit van zorg is ontstaan uit een initiatief van diverse partijen. De KNOV heeft ook mee gewerkt aan de factsheet. Continuïteit van zorg is een van de pijlers uit de visie De verloskundige in 2030.

Continuïteit van verloskundige zorgverlener in de geboortezorg houdt in dat één verloskundige of een klein team van verloskundigen een vrouw begeleidt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Vanuit de gelijkwaardige relatie met een vrouw en gericht op haar behoeften en wensen, plant, coördineert en verleent een verloskundige de zorg en werkt deze op onderdelen samen met andere zorgverleners. Continuïteit van zorg door verloskundigen kan op verschillende manieren vorm krijgen.

Achtergrondinformatie

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat continuïteit van verloskundige zorgverlener in de geboortezorg veel positieve effecten heeft voor de vrouw en haar kind. Zo is in Engeland een beleidsdocument verschenen (2016) van de National Health Service dat leidend is voor verbeteringen in de geboortezorg. Continuïteit van zorgverlener is een belangrijk aspect van deze verbeteringen. In een Lancet serie over midwifery is een kwaliteitsraamwerk ontwikkeld voor moeder- en kindzorg. Hierin wordt continuïteit van zorg door verloskundigen (midwife-led continuity of care) genoemd als een bewezen effectieve vorm van zorg. In recente WHO-richtlijnen over zorg tijdens zwangerschap en bevalling wordt continuïteit van zorg aanbevolen in landen met een goed functionerende verloskundige beroepsgroep.

Onderbouwing

Verloskundigen hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een overzicht van beschikbare kennis om beleid ten aanzien van dit onderwerp te onderbouwen in het gesprek met cliënten en in het VSV. Deze factsheet kunt u daarvoor gebruiken.

Factsheets

In het kader van integrale zorg ontwikkelt de KNOV zogenaamde factsheets over verschillende inhoudelijke onderwerpen. Factsheets zijn bedoeld als hulpmiddel in het gesprek met de ketenpartners.