Nieuwsbericht

18 januari 2018

Zorgverzekeraar De Friesland heeft verloskundigen geïnformeerd dat zij met een nieuw contractaanbod komen.

De reden voor dit nieuwe aanbod is dat veel verloskundigen het eerdere aanbod niet hebben geaccepteerd. Daardoor voldeed De Friesland in sommige regio's niet aan haar zorgplicht.

Reden niet accepteren

Verloskundigen accepteerden het eerdere aanbod niet omdat het vastgestelde maximale NZa-tarief niet werd gevolgd. Bovendien werd het gebruik van de ReproQ verplicht gesteld.

DFZ gaf over de tariefverhoging in eerste instantie aan om 5% tariefverhoging door te voeren. Pas na afloop van de bezwaarprocedure zou het door de NZa vastgestelde maximum tarief gevolgd worden.

Nieuw aanbod

In het nieuwe aanbod volgt De Friesland direct het maximum NZa-tarief. Daarnaast wordt aangesloten bij de landelijke eisen omtrent indicatoren. Op het gebied van cliëntervaringen wordt de ReproQ niet verplicht gesteld.