Nieuwsbericht

14 maart 2018

In samenwerking met de KNOV heeft Mediation for Medics (MfM) in december 2017 een MIO-studiedag Conflicthantering en mediation georganiseerd. De bijeenkomst is erg positief geëvalueerd. Vandaar dat we het nu periodiek én verspreid over het hele land, aanbieden.

Positieve evaluatie

Intervisie was één van de programma-onderdelen. Deze bijeenkomst is door de deelnemers heel positief geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat MfM de begeleide intervisie periodiek wil aanbieden aan verloskundigen, verspreid over het hele land.

De KNOV juicht dit van harte toe. Het gaat om MIO-geaccrediteerde bijeenkomsten van 2 uur.