Nieuwsbericht

15 juli 2021

Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het bereiken van (aanstaande) ouders voor, tijdens en na de zwangerschap: een netwerkkaart en een zelfscan.

De netwerkkaart dient om met ouders meer zicht te krijgen op steun in hun omgeving. De ontwikkelde handleiding helpt professionals om samen met ouders het netwerk te tekenen. Inclusief een stappenplan met de titel ‘Je hoeft het niet alleen te doen’.

De zelfscan is ontwikkeld om aan de hand van stellingen te reflecteren op wat je doet en kunt doen om ouders te bereiken. Hiermee krijg je inzicht in de vaardigheden die van belang zijn om juist ook de (aanstaande) gezinnen met een verhoogde kwetsbaarheid goed te bereiken en ondersteunen. De zelfscan is gebaseerd op basis van ervaringen van ouders, professionals en experts. Met de zelfscan kun je jezelf scoren op de vaardigheden die van belang zijn en vind je praktische tips en suggesties om jezelf op je aandachtpunten te ontwikkelen. De zelfscan is ook geschikt om als team in te vullen en te bespreken.

De netwerkkaart en de zelfscan zijn ontwikkeld en getest door ouders, ervaringsdeskundigen,
coördinatoren van informele hulporganisaties, kraamverzorgenden, verloskundigen, gynaecologen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen JGZ, kinderartsen, gezinsbehandelaars, opleiders en brancheorganisaties.

De hulpmiddelen zijn te downloaden via de website van Pharos.