Nieuwsbericht

25 mei 2022

Op woensdag 18 mei heeft er binnen de KNOV een moreel beraad plaatsgevonden met een afvaardiging uit het verloskundig werkveld onder leiding van een medisch ethicus. Het moreel beraad viel onder de noemer “Neonatale Screening” met als onderwerpen de transcutane bilirubinemeting, neonatale saturatiemeting en de toediening van vitamine K intramusculair. 

Een belangrijke bevinding hierbij was het belang van de combinatie van Evidence en Ethiek als basis van beleid. Door het in kaart brengen van argumenten, de argumenten te wegen en te onderzoeken welke kernwaarden hieraan ten grondslag liggen, kan gekomen worden tot een beleid over wel of niet implementeren van een screening of interventie.  

In het moreel beraad werd onder andere benadrukt dat we er als verloskundigen zijn voor het bevorderen van de gezondheid van de vrouw en het (ongeboren) kind - nummer 1 in beroepscode - waarbij we bij uitstek bescherming willen bieden tegen mogelijke schade door interventies. Het is belangrijk dat men zich ervan bewust is dat kernwaarden en weging van argumenten kunnen verschillen tussen de betrokken beroepsgroepen en disciplines. 
 
Het idee is geopperd een multidisciplinair beraad te organiseren met andere beroepsgroepen. Hierdoor kunnen we tot een dieper begrip komen van de verschillende kernwaarden en elkaar aanvullen op de bestaande ‘blinde vlekken’. Afstemming hierover met de NVK en de NVOG zal binnenkort plaatsvinden.