Nieuwsbericht

21 februari 2020

In een recent Kamerdebat heeft minister Bruins aangekondigd dat hij, zoals de KNOV gevraagd heeft, de capaciteitsproblemen bij ziekenhuizen gaat onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats in de regio's en via de NZa in afstemming met het CPZ. De NZa inventariseert bij de zorgverzekeraars of er meldingen zijn van capaciteitsproblemen bij ziekenhuizen.
De KNOV heeft al een oproep gedaan onder leden. Een aantal leden heeft doorgegeven wat er in de regio speelt. Dit gaf een goed beeld en heeft geleid tot een brief aan de Inspectie. Echter, de KNOV wil graag een compleet beeld van alle regio’s delen met stakeholders zoals VWS, NZa en CPZ. Daarom neemt de KNOV het voortouw in dit onderzoek.

Vertrouwelijk melden

Voor een aantal verloskundigen kan het melden van incidenten of bijna-calamiteiten de samenwerking in de regio of ziekenhuizen onder druk zetten. Toch wil de KNOV graag weten wat er speelt en gaan we vanzelfsprekend vertrouwelijk met deze meldingen om. Meldingen worden geanonimiseerd aangeleverd bij de stakeholders. Bij ernstige incidenten of calamiteiten zijn we gebaat bij een uitgewerkte beschrijving van de case.

Beantwoorden vragen

Graag ontvangen we antwoord op onderstaande vragen uiterlijk vrijdag 13 maart 2020 via info@knov.nl:

  • Hoeveel volmeldingen krijgt u per maand/jaar?
  • Zijn dit volmeldingen of is er sprake van een opnamestop?
  • Bij welke ziekenhuizen/regio’s vindt dit plaats?
  • Gaat het om een incident of om een bijna- calamiteit (net goed gegaan maar had heel slecht kunnen aflopen)
  • Kunt u deze bijna-calamiteit beschrijven ?
  • Zijn de incidenten en zwaardere gevallen bespreekbaar in VSV-verband ?
  • Wat wordt er concreet in VSV-verband mee gedaan?
  • Doen ziekenhuizen hier iets mee?

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Hennie Zoontjes, hzoontjes@knov.nl.