Nieuwsbericht

21 juni 2018

Woensdag 20 juni heeft minister Bruins met verloskundigen en andere geboortezorgprofessionals gesproken over de Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO's).

In het kader van het driesporenbeleid is de minister geïnformeerd over de stand van zaken en resultaten van de pionierregio's. Minister Bruins is onder de indruk van ontwikkelingen rond integrale geboortezorg in deze regio's.

Zes regio's zijn een pilot binnen het experiment integrale bekostiging gestart. Het gaat om JijWij uit Helmond; Qocon uit Bergen op Zoom; Midden Kennemerland uit Beverwijk; Zuid aan Zee uit Dirksland; Geboortehart in Hoorn en Annature uit Breda. In elke regio zijn de zorgpartners opgegaan in een nieuwe geboortezorgorganisatie.

Ontvangst bij Annature

De minister is ontvangen bij Annature in Breda. Daar wordt integrale zorg kleinschalig georganiseerd en werken verloskundigen en gynaecologen in één geboortezorgdossier. Zwangeren en verloskundigen ervaren grote voordelen, zoals:

  • Er is een gezamenlijke aanpak (tussen verloskundige en medisch specialist) per zwangere die conform VIL een indicatie hebben voor tweedelijnszorg.
  • Vrouwen met een medische indicatie worden sneller terugverwezen naar de verloskundige, omdat de gynaecoloog nu zicht heeft op de gehele situatie van de zwangere.
  • Een afname van het aantal sectio's en gebruik van OK's.
  • De NPS laat een hele hoge waardering zien en vragen als 'de communicatie tussen de zorgverleners tijdens de zwangerschap' en 'de verschillende zorgverleners waren goed op de hoogte van mijn voorkeuren en wensen' scoren heel hoog.

De komende periode wordt er in Breda hard gewerkt aan het inrichten van Geboortezorgpraktijken. Dit houdt in dat elke verloskundige praktijk een vast kraamzorgteam kent. Dat heeft als groot voordeel dat de cliënt vaste aanspreekpunten heeft gedurende de gehele zwangerschap, bevalling én kraamzorg. Om te beoordelen of alle ingezette veranderingen ook aantoonbaar bijdragen aan betere zorg, krijgt ook wetenschappelijk onderzoek volop de aandacht.

Ruimte voor alle regionale ontwikkelingen rondom integrale zorg

Voor verloskundigen en de KNOV is het belangrijk dat de ontwikkelingen in de regio's rondom de implementatie van de Zorgstandaard gebruikt worden om knelpunten op te lossen en landelijke kaders waar nodig bij te stellen. De ervaringen van de pilotregio's die veel werk hebben verzet om een experiment met integrale bekostiging vorm te geven worden daar bij betrokken. Met het driesporenbeleid wordt nu niet alleen gefocust op de regio's die gebruik maken van integrale bekostiging of dat overwegen, maar ook op de regio's die integrale zorg implementeren en dat op andere wijze financieren. Er moet evenredig aandacht zijn voor alle organisatievormen en het is van belang dat daarbij niet vooruit wordt gelopen op de evaluatie integrale bekostiging die door het RIVM en de NZa wordt uitgevoerd.