Nieuwsbericht

20 januari 2023
Meldingsverplichting aan belastingdienst betalingen aan zzp’ers zonder BTW

De afgelopen dagen krijgt de KNOV vragen binnen over de meldingsverplichting aan de Belastingdienst. Deze verplichting is in januari 2022 ingegaan. Iedere ondernemer, zo ook de verloskundig ondernemer, is verplicht om de Belastingdienst te informeren over betalingen aan derden die tegen betaling persoonlijk werkzaamheden voor de ondernemer hebben verricht. De informatieplicht geldt niet ten aanzien van personen die hun werkzaamheden hebben verricht als fiscaal ondernemer, werknemer in loondienst of vrijwilliger, maar alleen voor personen die vallen in de restcategorie van zogeheten “resultaatgenieters”. Tot deze categorie kunnen bijvoorbeeld behoren: 

  • waarnemers (die factureren zonder BTW); 
  • sprekers en auteurs; 
  • particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes. 

Welke gegevens aanleveren

Het is soms lastig te beoordelen of een dienstverlener handelt als ondernemer in fiscale zin of als resultaatgenieter. Daarom is het verstandig de informatieplicht toe te passen op alle dienstverleners die voor hun dienstverlening geen factuur met BTW uitreiken. De gegevens die verloskundigen met betrekking tot deze categorie dienstverleners voor 1 februari 2023 moet aanleveren zijn de volgende:  

  • het totaal van de in 2022 uitbetaalde bedragen; 
  • datum / data van uitbetaling; 
  • naam, adres en geboortedatum van de dienstverlener; 
  • burgerservicenummer (BSN) van de dienstverlener. 

KNOV deelt bezwaren met Belastingdienst

Wij zijn ons ervan bewust dat de regelgeving vanuit de Belastingdienst om meer verduidelijking vraagt en dat deze nieuwe regelgeving zorgt voor een toename van administratieve lasten. We zijn niet de enige beroepsgroep die hier last van heeft (zie bijvoorbeeld: Heeft u in 2022 gewerkt met zzp’ers? Dan moet u actie ondernemen - LHV) Net als andere (beroeps)organisaties, zullen wij hierover contact zoeken met de belastingdienst om onze bezwaren te delen.