Nieuwsbericht

01 november 2022

In steeds meer regio's speelt capaciteitsproblematiek in de ziekenhuizen. De problematiek lijkt nu groter dan ooit. Is in jouw regio ook sprake van capaciteitsproblematiek? Meld dit dan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Het gaat daarbij niet alleen om het melden van een incident of calamiteit, maar ook structurele tekortkomingen in de geboortezorg kunnen gemeld worden zoals een volmelding (opnamestop). Melden van capaciteitsproblematiek valt onder het doen van een ‘Andere melding’. Andere meldingen zijn meldingen die niet verplicht zijn, maar wel gaan over zaken waar de inspectie toezicht op houdt en waar de inspectie graag van op de hoogte is. Het melden helpt om inzichtelijk te krijgen hoe groot het probleem is. 

Hoe kan ik melden 

Melden bij de IGJ kan digitaal via het meldformulier ‘Andere melding’.  

Bekijk ook de overzichtspagina capaciteitsproblematiek en zie wat jij kunt doen bij capaciteitsproblematiek in jouw regio.