Nieuwsbericht

22 april 2021

Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de meerkostenregeling met betrekking tot meerkosten die tijdens de coronacrisis gemaakt zijn, is een UBO-registratie.

We adviseren je tijdig te registreren in het UBO-register door de UBO-verklaring in te vullen. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. Wanneer de UBO van een onderneming of praktijk niet bekend is bij de zorgverzekeraar, dan mogen zij officieel geen betaling aan doen van een zorgdeclaratie. Belangrijk dus om de UBO-verklaring in te vullen!

Waarom een UBO-register?

Ter voorkoming van het gebruik van witwaspraktijken en terrorismefinanciering is vanaf 27 september 2020 het ‘UBO-register’ opengesteld. Onder meer zorgorganisaties zijn verplicht om hun UBO(‘s) te registreren. Deze verplichting geldt voor stichtingen, verenigingen, coöperaties, (niet-beursgenoteerde) BV’s, NV’s, maatschappen en VOF’s. De verplichting geldt niet voor eenmanszaken.

Wie is in mijn praktijk de UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijk belanghebbende). Met een UBO-verklaring wordt achterhaald wie de touwtjes in handen heeft van een onderneming of praktijk. Een UBO is een natuurlijk persoon die eigenaar is van of zeggenschap heeft over de zorgorganisatie en meer dan 25% van het economisch belang in de onderneming of praktijk heeft. De uiteindelijke eigendom of zeggenschap kan bij één persoon liggen, maar het kan ook voorkomen dat meerdere personen UBO van een organisatie of praktijk zijn. Om te bepalen wie de UBO is kun je de voorbereiding voor inschrijving volgen op de website van de Kamer van Koophandel (zie de link).

Meer informatie

Meer informatie over de UBO en de inschrijving in het register is te vinden op de websites van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel.