Nieuwsbericht

31 mei 2022
Meerderheid Tweede Kamer voor integrale bekostiging ondanks geuite zorgen

Vandaag, dinsdag 31 mei, is bekend geworden dat de motie van de PvdA en BBB tegen integrale bekostiging in de geboortezorg het niet heeft gehaald. De meerderheid van politieke partijen in de Tweede Kamer heeft tegen de motie gestemd, en dat betekent dat de minister door kan gaan met het invoeren van integrale bekostiging per 2023. 

De KNOV betreurt dit besluit en wil de Kamerleden die tegen integrale bekostiging hebben gestemd bedanken voor hun steun. Zij herkennen en erkennen het belang van verloskundigen, ook van diegene die zich de afgelopen maanden en jaren keihard hebben ingezet om dit te voorkomen.  

Nu is besloten om een gelijkwaardig tweesporenbeleid te voeren. Waarbij zowel de reguliere als de integrale bekostiging een plek krijgt. We zijn sceptisch over de beloofde gelijkwaardigheid tussen de reguliere en de integrale bekostiging, maar tegelijkertijd staan een aantal van onze samenwerkingspartners achter de genomen beslissing.  

Als constructieve partij blijft de KNOV bijdragen aan het leveren van de beste geboortezorg, het verbeteren van bekostiging voor alle verloskundigen en onderlinge samenwerking. We houden bovendien de minister aan zijn toezegging om de positie van de eerstelijnsverloskundige te versterken, met behoud van keuzevrijheid voor de zwangere. De praktijk zal het leren. De KNOV volgt dit nauwlettend. 

Aangenomen moties 
Steun in de rug zijn de aangenomen moties ten behoeve van: een gelijk speelveld, behoud van de zelfstandige verloskundigenpraktijken, verbeteren van de positie van eerstelijnsverloskundigen door versterking van de regionale samenwerking, aanvullende afspraken met betrokken partijen in de geboortezorg, een handreiking met basisprincipes voor vormgeven van een IGO en goede monitoring. We zien dat Kamerleden onze brieven en input hebben gelezen, en deels een plek hebben gegeven hierin. 

Verloskundigen beslissen zelf 
De minister heeft in het debat aangegeven dat er meerdere partijen nodig zijn voor het oprichten van een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). Verloskundigen kunnen zelf beslissen al dan niet deel te nemen. Het is belangrijk om het hier in de regio met elkaar over te hebben en als verloskundigen in de regio goed met elkaar samen te werken. 
 
Organiseren in de regio  
Gezien het belang van de positie van verloskundigen in alle regio's heeft de KNOV ook voor dit jaar middelen vrijgemaakt om regio's te ondersteunen zich verder te organiseren richting een coöperatie of zorggroep. Dit in aanvulling op de ondersteuning die het bureau Berenschot momenteel al biedt in acht regio’s. Door samen te werken met andere verloskundigen in de regio is het eenvoudiger om afspraken te maken. Of dit nu afspraken betreft rondom bekostiging, capaciteitsproblematiek of kwaliteit, dat maakt niet uit. 
 
Verhalen delen
De komende periode worden een aantal evaluaties door het RIVM en de NZa opgezet. De KNOV roept verloskundigen op om hun verhalen rondom integrale bekostiging te blijven delen via: helpdesk@knov.nl en info@nza.nl. Dit om een compleet beeld te krijgen van wat de effecten zijn in de praktijk.  
 
Juridische mogelijkheden 
Zijn er nog mogelijkheden voor juridische stappen? We hebben hiervoor eerder een juridische analyse gedeeld en we blijven uiteraard in contact met advocatenkantoor AKD om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
 
Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Job Paulus, senior programmamanager KNOV via jpaulus@knov.nl. Of ga (digitaal) in gesprek met het KNOV-bureau bij ‘KNOV in gesprek’ elke dinsdag van 16.00-17.00 uur via Teams.