Nieuwsbericht

13 mei 2022
Meer thuisbevallingen tijdens COVID-19 pandemie

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn meer vrouwen thuis bevallen dan het jaar ervoor. De gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind bleven gelijk. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC, UMC Groningen en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG). Hoofdonderzoeker prof. Corine Verhoeven: “Het was een unieke periode, die we nog niet eerder hadden meegemaakt. We wilden graag onderzoeken of corona tot verschillen in zorguitkomsten heeft geleid. Denk aan het verloop van de zwangerschap en bevalling, maar ook aan de gezondheid van moeder en kind.”

Tijdens de coronapandemie stonden zorgsystemen wereldwijd onder druk en moesten strenge maatregelen patiënten en zorgmedewerkers tegen besmetting beschermen. Ook verloskundigen, en alle vrouwen die zwanger waren, kregen daarmee te maken. Corine Verhoeven onderzocht het effect op zorguitkomsten in de geboortezorg. Zij maakte daarvoor gebruik van data uit het Verloskundige Casusregistratie Systeem (VeCaS).

Thuisbevallingen
Het onderzoek laat zien dat tijdens de pandemie meer vrouwen, met een laag-risico-zwangerschap,  thuis bevielen. Van de onderzochte groep vrouwen had een groter deel een thuisbevalling: 23,8% (2020) vergeleken met 20,1% in het jaar voor de pandemie (2019). Ook gaven meer vrouwen vooraf bij hun verloskundige aan dat ze graag thuis wilden bevallen.

Tijdens de pandemie bevielen meer vrouwen met pijnstilling, deze trend is al langer gaande. Het percentage episiotomieën nam juist iets af. Ook deze trend is de laatste jaren landelijk zichtbaar.

De gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind, zoals vroeggeboorte, bloedverlies en geboortegewicht, bleven gelijk. Dat zegt volgens Verhoeven iets over de hoge kwaliteit van zorg tijdens de pandemie én over de kwaliteit van zorg bij thuisbevallingen in ons land.

Veerkrachtig systeem voor geboortezorg
“We hebben in Nederland een goed functionerend systeem, met uitstekende samenwerking tussen eerstelijns verloskundigen en ziekenhuizen”, zegt Verhoeven. “Daardoor hadden vrouwen tijdens de coronacrisis een keuze en konden zij ondanks COVID-19 op een veilige manier thuis bevallen. Achteraf blijkt dat de toch al overbelaste ziekenhuizen hierdoor zijn ontlast. Het systeem heeft laten zien dat het veerkrachtig en veilig is.”

Reactie KNOV
“We juichen de uitkomsten van dit onderzoek toe. Het laat de kracht en professionaliteit van ons geboortezorgsysteem zien. Naast haar werk als onderzoeker in Amsterdam is Corine Verhoeven aangesteld als professor midwifery aan de University of Nottingham en werkt ze als verloskundige in het Máxima Medisch centrum. Daarnaast is ze namens de KNOV afgevaardigd in de landelijke werkgroep COVID-19 & Zwangerschap. We zijn trots op haar inzet!”

Lees hier het artikel in Birth.