Nieuwsbericht

30 april 2019

Het RIVM is bezig met het opstellen van een implementatieplan voor de Maternale Kinkhoestvaccinatie. De KNOV ontvangt signalen dat de Kinkhoestvaccinatie regelmatig door de
verloskundigen wordt uitgevoerd. Zolang dit rijksvaccinatieprogramma nog niet is gestart, kunnen zwangere vrouwen de Kinkhoestvaccinatie halen door dit zelf te betalen. Dit kan dan door de verloskundige worden uitgevoerd, mits daar goede afspraken over gemaakt zijn met apotheken en/of huisartsen.

Nadat het implementatieplan van het RIVM is doorgevoerd, zal de rol van de verloskundig zorgverlener zich beperken tot alleen het attenderen van de zwangeren op de Kinkhoestvaccinatie. De counseling over deze vaccinatie en ook de uitvoering hiervan gaat niet tot het takenpakket en de verantwoordelijkheid van de verloskundig zorgverlener behoren, maar wordt belegd bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Wat betekent dat voor u?

Concreet houdt dit in dat de verloskundig hulpverlener een folder geeft aan de zwangere met hierop een adres van de JGZ. De zwangere kan er dan zelf al dan niet voor kiezen om een afspraak te maken bij de JGZ voor vaccinatie. JGZ is verantwoordelijk voor de counseling van de zwangere omtrent de vaccinatie en ook voor de uitvoering. De verantwoordelijkheid van de vaccinatiegraad ligt in deze constructie volledig bij de JGZ. Indien verloskundigen toch de counseling en de uitvoering van de vaccinatie willen voortzetten, dan kunnen zij de regionale JGZ hierover te benaderen om te onderzoeken in hoeverre verloskundigen de counseling en de uitvoering van de vaccinatie kunnen aanbieden in onderaannemerschap van de JGZ.