Nieuwsbericht

09 oktober 2020

Marianne Nieuwenhuijze is per 1 oktober jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar Midwifery/Fysiologische Verloskunde bij Universiteit Maastricht.

Met haar onderzoek richt Nieuwenhuijze zich op ondersteuning van professionals in de geboortezorg om zorg te geven die een gezond verloop van zwangerschap en geboorte, en een positieve ervaring van zwangere vrouwen helpt bevorderen. Naast haar bijzonder hoogleraarschap blijft Nieuwenhuijze als lector Midwifery Science verbonden aan de Academie Verloskunde van Zuyd Hogeschool. Deze leerstoel is van wezenlijk belang in het erkennen van het fysiologische domein van de verloskunde in Nederland. De benoeming van Marianne Nieuwenhuijze is een belangrijke stap vooruit in het profileren van de verloskunde.

Een interview met de hoogleraar staat op de website van Zuyd Hogeschool.
Wij feliciteren prof. dr. Marianne Nieuwenhuijze van harte met deze benoeming!