Nieuwsbericht

26 september 2022

Bijna 80% van de vrouwen heeft zeer ernstige menstruatieklachten, dit blijkt uit onderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction. Ernstige klachten kunnen er op wijzen dat er sprake is van een aandoening, maar er is nog relatief weinig kennis over menstruatie- en hormoongerelateerde klachten. Daarom biedt WOMEN Inc. op dinsdag 27 september het Manifest Menstruatie - en hormoongerelateerde klachten aan bij de vaste Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiermee willen zij de politiek oproepen om kennishiaten rond vrouwspecifieke aandoeningen te identificeren, achterstanden zo snel mogelijk weg te werken door onderzoek en de opgedane kennis goed te implementeren in de zorgpraktijk. De KNOV heeft, net zoals onder andere de Patiëntenfederatie en Bureau Clara Wichmann, het manifest ondertekend.

Lees hier het manifest.