Nieuwsbericht

28 maart 2024

KNOV-bestuurslid en klinisch verloskundige Maaike van Rijn nam donderdag 28 maart deel aan de Ronde Tafel Acute Zorg, georganiseerd door de Tweede Kamer-commissie voor VWS. Samen met verschillende experts en belanghebbenden praatte zij namens alle verloskundigen mee over de specifieke aandachtspunten voor acute verloskundige zorg.

Maaike gaf  een toelichting op onze position paper met belangrijke aandachtspunten voor acute verloskunde. Op de vraag wat er nodig is voor goede regionale samenwerking, antwoordde zij:  

"Lokale samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is belangrijk. Je maakt regionale werkafspraken en je kent en vertrouwt elkaar. Er zijn daardoor korte lijnen en dat komt de kwaliteit en continuïteit van zorg ten goede.

Als je met een sluiting of 'volmelding' te maken krijgt, dus als je niet terecht kan in een ziekenhuis in je regio, dan moet je verder zoeken. Soms ook buiten je regio. De regionale samenwerkingsafspraken kunnen anders zijn en je kent elkaar niet. Bovendien heb je te maken met een langere reistijd en dat verhoogt het risico op onnodig medicalisering."

Tot slot pleit Maaike voor het betrekken van verloskundigen en zwangeren bij discussies over mogelijke sluiting van afdelingen Verloskunde in ziekenhuizen. Om regionaal acute verloskunde binnen een sterke zorgketen goed te organiseren, is beschikbaarheid binnen reële reisafstand cruciaal.

Bekijk de position paper