Nieuwsbericht

14 november 2022

Versiekundigen registreren vanaf december in het nieuwe registratieplatform alle versies die zij uitvoeren. Zo waarborgen we samen de kwaliteit van de uitwendige versie in de eerstelijn. Dit is belangrijk voor het aantonen van de bevoegd- en bekwaamheid van de versiekundige. Maar ook voor de buitenwereld. Want zorgverzekeraars en andere externe stakeholders kijken kritisch mee. Als we samen de uitwendige versie in de eerstelijn willen behouden, is het nu belangrijker dan ooit dat we goed registreren. Daarvoor zijn ook follow-up gegevens nodig van verloskundigen. Als Commissie Uitwendige Versie vragen we hier je aandacht voor. 

Follow-up noodzakelijk voor complete registratie 

Wanneer een verloskundige een zwangere vrouw doorverwijst voor een versie, zijn daarna follow-up gegevens nodig. Alleen met aanvulling van die gegevens kan de versiekundige vervolgens de versie in zijn geheel registreren in het registratieplatform.  
Via het registratieplatform kunnen we de registraties van uitwendige versies laten zien en daarmee onze kwaliteit aantonen en ons succespercentage. Dit hebben we minimaal nodig om positie in te kunnen nemen richting externe stakeholders wanneer het gaat om behoud van de uitwendige versie in de eerstelijn.  

Het is dan ook belangrijk dat we samen zorgen voor een goede registratie van uitgevoerde uitwendige versies. Dus wanneer je een zwangere vrouw doorverwijst naar een versiekundige, lever dan daarna ook snel je follow-up gegevens aan. Alleen zo kunnen we zorgen voor complete registratie en daarmee de kwaliteit van de uitwendige versie in de eerstelijn (blijven) aantonen! 

Multidisciplinaire richtlijn 

Er komt ook een multidisciplinaire richtlijn Uitwendige versie. Vanaf 2023 gaat een werkgroep, bestaande uit verloskundigen uit de eerste en tweedelijn, gynaecologen en de cliëntenvertegenwoordiging, aan de slag met de ontwikkeling van deze richtlijn. Hiervoor heeft een aantal collega’s zich al aangemeld. Meer informatie hierover volgt op een later moment. 

Met vriendelijke groet, 

Commissie Uitwendige Versie 
Bea van de Put  
Eke van der Molen  
Jolanda Boxem  
Sarah van Son  
Siska Post  
Renate Simmelink  
Yvon Noordermeer 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.