Nieuwsbericht

08 april 2021

Bij dezen willen we jullie laten weten dat de update 3.0 van de NVOG nog steeds niet is geaccordeerd door het RIVM. Eind 2019 hebben we jullie naar aanleiding van de monodisciplinaire update 3.0 van de Leidraad SEO door de NVOG (per 23 juli 2019) laten weten dat deze update níet door het werkveld was overgenomen, en we vooralsnog het modelprotocol SEO (versie 2.0) zouden blijven hanteren.

De werkgroep ‘Kwaliteit en Zorguitvoering’ van het RIVM heeft herhaaldelijk reactie op de update gegeven. In deze werkgroep zijn o.a. de KNOV, de BEN en de NVOG vertegenwoordigd. Maar er is nog geen overeenstemming over een aantal punten, dit is in de Programma Commissie Prenatale Screening van het RIVM bevestigd. De wens is wel om tot één document te komen. De KNOV, BEN en NVOG gaan daarom binnenkort wederom met elkaar in gesprek.

Momenteel geldt dus nog steeds de leidraad SEO versie 2.0. Wees hier als 1e lijns verloskundigen op bedacht, en stem dus ook niet in met regionale aanpassingen op basis van de leidraad 3.0, zoals bijvoorbeeld screenen op vasa praevia. We houden jullie op de hoogte!