Nieuwsbericht

09 september 2022
Leden kiezen nieuw KNOV-bestuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 9 september zijn Marieke Smith, Rebekka Visser, Alieke de Roon, Maaike van Rijn en Joke Klinkert verkozen tot nieuwe bestuursleden van de KNOV. Van harte proficiat! Zij volgen het bestuur op dat begin dit jaar aankondigde ruimte te maken voor een nieuw bestuur en gaan verder aan de slag met de toekomst van de vereniging en met het verloskundig vak. De overdracht naar het nieuwe bestuur vindt plaats op maandag 12 september.  

Naar ons weten hebben nog niet eerder zoveel leden hun stem uitgebracht tijdens een ALV; bijna 1000. Het laat een grote betrokkenheid zien bij de toekomst van de KNOV en hart voor de verloskunde. De vijf bestuursleden zijn voor een periode van drie jaar verkozen. De komende tijd zullen zij nader kennismaken met de leden, bureaumedewerkers en diverse stakeholders. 
 
De verkozen bestuursleden geven in een eerste reactie aan enorm vereerd te zijn met het vertrouwen dat door de KNOV-leden in ze is gesteld. “We nodigen iedereen, zowel leden als stakeholders contact op te nemen en met ons in gesprek te gaan.”  

De KNOV bedankt alle kandidaat-bestuurders voor hun sollicitatie en de leden die hun stem hebben laten horen! Deze uitkomst geeft de bestuurders het mandaat om de komende jaren verder te bouwen aan de KNOV.