Nieuwsbericht

17 december 2019

Op 1 januari 2020 is het zover: dan gaat het online Kwaliteitsregister Basisechoscopie live. Verloskundig echoscopisten kunnen zich inschrijven in het register en krijgen daarmee erkenning voor hun professionaliteit en hoge standaard van werken.

Waarom is het Kwaliteitsregister basisechoscopie voor verloskundig echoscopisten van belang en aan welke registratie-eisen moet worden voldaan?

Vertrouwen en kwaliteit

Als verloskundig echoscopist wilt u natuurlijk dat cliënten vertrouwen u hebben. Als u ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister basisechoscopie geeft dat de cliënt de zekerheid dat u professioneel werkt en een hoge standaard van werken hebt. Registratie is ook van belang voor de zorgverzekeraar die de zorg aan de cliënt moet vergoeden.

Hoe kunt u zichzelf inschrijven?

Om uzelf te kunnen inschrijven, heeft u een BIG-registratie nodig als verloskundige en moet u in het bezit te zijn van een diploma of certificaat basisechoscopie.
Heeft u voor 2006 een echoscopie opleiding gedaan, dan moet u ook een logboek inleveren. Dat hoeft niet als u een echoscopie opleiding heeft gevolgd na 2006, want vanaf toen zijn de eindtermen aangepast.
Ook zijn er specifieke eisen met betrekking tot de apparatuur waarmee je werkt. En tot slot, wilt u ingeschreven worden én blijven in het Kwaliteitsregister, dan moet u uw kennis en vaardigheden op peil houden door geregelde bij- en nascholing.

Wilt u weten wat de eisen en voorwaarden zijn? Kijk dan vanaf 1 januari 2020 op www.kwaliteitsregisterbasisechoscopie.nl en meld u meteen aan.

Met de komst van dit basisechoregister vervalt het ‘oude’ echoregister per april 2020.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Kwaliteitsregister Basisechoscopie verloskundigen? Bel (030) 369 09 20 of mail (mdettingmeijer@knov.nl) dan naar Maudy Dettingmeijer, beleidsmedewerker kwaliteit KNOV.