Nieuwsbericht

17 januari 2024

We hebben verschillende signalen ontvangen over het doorberekenen van de kosten aan de client voor een controle-echo na plaatsing van een IUD. Dit kan maar is afhankelijk van de eventuele aanwezigheid van een indicatie voor zo'n echo. Maar wist je dat dit btw-plichtige inkomsten zijn?  

Al sinds 1 oktober 2015 behoort het voorschrijven van alle (hormonale) anticonceptiemiddelen (orale anticonceptiva, spiraal, implantatiestaafje, de vaginale ring, de prikpil en de anticonceptiepleister) tot de bevoegdheden van de verloskundige (‘zorg zoals een verloskundige pleegt te bieden’). Een deel van de verloskundigen heeft zich gespecialiseerd in het plaatsen en/of verwijderen van spiralen en implantatiestaafjes.  

NZa prestatie- en tariefbeschikking verloskunde 

Het tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het plaatsen of verwijderen van een spiraaltje of implantatiestaafje omvat momenteel alle werkzaamheden die samenhangen met het aanbrengen, implanteren of verwijderen van het IUD of etonogestrel implantatiestaafje.Dit is inclusief de speculo nacontrole na 6 weken én eventuele controle-echo op medische indicatie. Indien de verloskundige geen noodzaak of aanleiding ziet, hoeft de controle-echo niet te worden uitgevoerd.  

Er zijn gesprekken gaande tussen de KNOV en NZa over de anticonceptieprestatie en tarieven, aangezien we verbetermogelijkheden zien in de deze bekostigingsregels. Wijzigingen hierin kunnen op zijn vroegst per 2025 worden doorgevoerd. We houden jullie hierover op de hoogte. 

Echo op eigen wens van cliënt? 

Wij volgen de NHG-Standaard Anticonceptie 2020 welke ontwikkeld is met medewerking van onder andere de KNOV. Volgens deze standaard is het niet nodig om (standaard) na een ongecompliceerde plaatsing een transvaginale echo te (laten) maken. We zijn op dit moment de handreiking echografie bij plaatsing IUD aan het ontwikkelen als aanvulling op de NHG-Standaard. Wanneer de verloskundige geen aanleiding ziet voor een echo maar de cliënt toch graag een echocontrole wenst, dan is dit geen standaard zorg en wordt de echo niet gezien als een medische handeling. De echo is dan, vergelijkbaar met een pretecho, op eigen kosten van de cliënt; dan kan de echo wel in rekening worden gebracht bij de client. De echo kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wanneer een activiteit niet is geclassificeerd als medische handeling, zijn de inkomsten niet vrijgesteld van btw. Over inkomsten van het verrichten van echo's op eigen wens van de cliënt betaal je dus, net als bij andere pretecho's, btw.