Nieuwsbericht

16 februari 2017

Na publicatie van de HYPITAT I studie (in 2009) is er in veel regio's een verschuiving gekomen in het beleid bij hypertensie en milde pre-eclampsie à terme. De KNOV heeft nu een kritische beschouwing over deze studie gemaakt.

In de kritische beschouwing wordt een overzicht gegeven van de inhoud van de HYPITAT I studie en benoemt aandachtspunten bij samenwerking tussen de eerste en tweede lijn ten aanzien van wel of niet inleiden bij zwangerschapshypertensie of milde pre-eclampsie à terme en voor de counseling van deze vrouwen.
In de HYPITAT I studie zijn de uitkomsten vergeleken van vrouwen met zwangerschapshypertensie of milde pre-eclampsie tussen 36+0 en 41+0 weken zwangerschap waarbij werd afgewacht (controlegroep) of werd ingeleid (interventiegroep).

Herziening time task matrix Hypertensie

De time task matrix Hypertensie is herzien. In de TTM is weergegeven welke zorg specifiek is voor opsporing en begeleiding bij hypertensieve aandoeningen. De TTM is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een zorgpad en kan gebruikt worden in het gesprek met ketenpartners.