Nieuwsbericht

06 mei 2024

De KNOV feliciteert Eric Smith uit Rotterdam met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Eric was de derde man ooit die voet zette in de Rotterdamse Vroedvrouwenschool om verloskundige te worden. Gedurende zijn hele carrière zette hij zich in voor de kwaliteitsverbetering van de verloskunde, in het bijzonder de echoscopie. Hij was onder andere mede-initiatiefnemer van screening in de zwangerschap naar aangeboren afwijkingen en participeerde in grote bevolkingsonderzoeken.

Binnen de regio was hij ook actief als opleider echoscopie voor verloskundigen en hij deelde  zijn kennis en ervaring graag met anderen via landelijke nascholingssymposia.

Bron: Gemeente Capelle aan de IJssel