Nieuwsbericht

22 november 2022

Nog drie weken en dan is de Algemene Ledenvergadering in Apeldoorn. Best een belangrijk moment voor ons als bestuur, maar misschien nog wel meer voor jou als lid. Tijdens zo'n vergadering keuren we namelijk met elkaar de plannen en de begroting voor 2023 goed. En bepalen we samen wat wij als KNOV belangrijk vinden en waar we onze budgetten aan willen besteden. We hebben als bestuur jouw input hier hard voor nodig en waarderen het enorm als je 9 december tijd kunt maken. Om mee te denken en met elkaar in gesprek te gaan.  

Daarnaast is het natuurlijk ook een mooi moment om elkaar te ontmoeten en op deze prachtige locatie bij te praten en van gedachten te wisselen tijdens de koffie en de lunch.

We hopen je dus te zien! Lukt dit niet live, dan kun je de vergadering ook online volgen. Lukt beiden niet, dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Jouw keuze kun je hier aangeven (achter inlog, dus eerst even inloggen): Algemene Ledenvergadering (ALV) - KNOV. Informatie over de ALV, zoals de agenda en de stukken kun je vinden op de pagina: ALV 9 december 2022 - KNOV. 

Hoe werkt machtigen precies?  

Wil jij iemand machtigen om namens jou een stem uit te brengen? Dan kun je dit aangeven op het inschrijfformulier op deze pagina: Algemene Ledenvergadering (ALV) - KNOV. Kies bij het drop down menu voor de optie ‘ik wil graag stemmen per volmacht'. Binnen twee werkdagen ontvang je dan een mail met informatie die we van jou nodig hebben om jouw volmacht te kunnen verwerken in het stemsysteem. Let op: in verband met een nauwkeurige verwerking is het nog mogelijk om iemand te machtigen tot woensdag 7 december 23:45 uur.  

Help jij tellen?

Niet echt natuurlijk, maar het controleren van de binnengekomen stemmen gebeurt door een telcommissie en daar hebben we twee leden voor nodig. Deze commissie komt tijdens de ALV kort bijeen om samen met de directiesecretaris, de voorzitter en de technische partij die het stemplatform verzorgt, de uitkomst van de stemmen te dubbelchecken en door te geven aan de voorzitter. Wil je helpen? Mail dan naar ALV@knov.nl.

Heb je andere vragen over de ALV? Dan kun je ook altijd mailen naar bovenstaand mailadres. We zien je graag 9 december in Apeldoorn of online!

Alieke, Joke, Maaike, Marieke en Rebekka