Nieuwsbericht

25 juli 2019

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaf in september 2018 het startsein voor het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Het doel: op lokaal niveau coalities met professionals vormen, die samenwerken om kinderen in de eerste 1.000 dagen een eerlijke start te geven.

De KNOV en verloskundigen spelen een grote rol in dit actieprogramma. Sinds de lancering van het actieprogramma Kansrijke Start van VWS (september 2018) werkt de KNOV aan de uitwerking hiervan voor verloskundigen. We buigen ons onder andere over de inbedding van Centering Pregnancy, voorlichting op scholen en het realiseren van de aanstelling van een regionale projectleider om zo een lokaal netwerk voor kwetsbare zwangeren op te zetten. Verder zijn er contacten met verschillende leden die het actieprogramma in de regio willen uitrollen.

De KNOV vindt het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over dit programma. Daarom is er nu een informatiepagina beschikbaar op de website van de KNOV. Maak kennis met het actieprogramma, lees hoe de KNOV hieraan bijdraagt en bekijk hoe uw gemeente zich inzet voor Kansrijke Start!