Nieuwsbericht

03 februari 2022

Al jaren is de regeldruk in de zorg een groot probleem, zelfs een van de belangrijkste redenen waarom zorgpersoneel de zorg verlaat. Die regeldruk moet omlaag, zo vindt ook het kabinet Rutte IV. Met die ambitie voor ogen en in aanloop naar het zorgfraudedebat, roepen we nogmaals op de nu voorgenomen jaarverantwoording aan de kleine eerstelijnszorgaanbieders te heroverwegen. 

Voor zo’n 28.000 kleine eerstelijnszorgaanbieders betekent de jaarverantwoordingsplicht dat zij vanaf 2023 jaarlijks informatie moeten aanleveren over hun financiën en bedrijfsvoering. Naast het aanleveren van de financiële jaarcijfers, moeten ze een uitgebreide vragenlijst invullen, waarvan de inhoud - samen met de cijfers - deels openbaar wordt gemaakt. 

Bescherm kostbare patiënttijd

Disproportioneel, gebaseerd op de verkeerde uitgangspunten en zonder enig draagvlak in het veld, zo ziet de eerstelijnscoalitie de jaarverantwoording zoals die door VWS en NZa zijn uitgewerkt. Ook kleine zorgaanbieders zijn niet tegen het afleggen van verantwoording en het bestrijden van fraude in de zorg. Maar door nu zonder onderscheid aan alle zorgaanbieders dezelfde uitgebreide vragenlijsten op te leggen wordt het tegenovergestelde bereikt van wat de zorg, de Tweede Kamer en het kabinet met elkaar willen bereiken. De Tweede Kamer voert aanstaande donderdag een debat met minister Conny Helder over de aanpak van zorgfraude. We pleiten als eerstelijnscoalitie voor maatwerk en proportionaliteit. Stop met deze schot hagel en maak werk van het daadwerkelijk aanpakken van de cowboys en fraudeurs.  

(Onderstaand de brief die we als Eerstelijnscoalitie aan de Tweede Kamer hebben gestuurd)

De Eerstelijnscoalitie is een samenwerkingsverband van de eerstelijnsorganisaties InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NVM-mondhygiënisten, NVVP en ONT.