Nieuwsbericht

05 februari 2024

De klimaatcrisis is op dit moment een grote  bedreiging voor de volksgezondheid. De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de nationale CO2-voetafdruk en 4% van het afval: zij draagt dus bij aan de klimaat- en milieuproblemen en een ongezonde leefomgeving. Iedere zorgverlener kan iets doen om te verduurzamen, ook een verloskundige. Omdat de KNOV duurzame zorg een belangrijk onderwerp vindt, heeft zij, net zoals een groot aantal zorginstellingen, de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend.

Green Deal Duurzame Zorg is een afspraak tussen de Rijksoverheid en andere partijen om activiteiten voor het realiseren van duurzame zorg uit te voeren. De Green Deal  Duurzame Zorg wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gedragen door de zorgsector.

De vijf pijlers die de basis vormen voor de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 zijn:  
1. Gezondheidsbevordering voor mensen én zorgverleners
2. Kennis en bewustwording
3. CO2-reductie
4. Circulariteit
5. Het verminderen van de milieu-impact van geneesmiddelen

Meer weten over Green Deal Duurzame Zorg 3.0? Kijk op Green Deal Duurzame Zorg