Nieuwsbericht

11 mei 2023

Op 8 juni a.s. vindt de allereerste 'Dag voor de Zorgverzekeraars' plaats. Een dag vol presentaties, themarondes en netwerkmomenten gericht op de vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, NZa, ZN, VWS en Zorginstituut Nederland. Het initiatief voor deze dag is ontstaan vanuit het Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars (VOZ), nadat we in gezamenlijkheid hebben geconstateerd dat het voor deze samenwerkingspartners prettig is om beter en breder geïnformeerd te zijn over de visie van de KNOV, de wijze waarop we georganiseerd zijn en bovenal: met welke onderwerpen we vanuit de KNOV bezig zijn om de geboortezorg door te ontwikkelen.

Tijdens de ‘Dag voor de Zorgverzekeraars’ worden er sessies gehouden door het KNOV-bestuur, directie en programmamanagers. Daarnaast zullen enkele externe sprekers een lezing geven. Het evenement vindt plaats bij de Domus Medica in Utrecht, zodat alle genodigden ook een kijkje kunnen nemen op het KNOV-bureau en de aanwezige collega’s kunnen leren kennen. Naast de vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, NZa, ZN, VWS en Zorginstituut Nederland is er vanuit elke VOZ ook een verloskundige aanwezig, als vertegenwoordiger van het betreffende VOZ.

We zijn ervan overtuigd dat dit initiatief zal bijdragen aan de versterking van de relaties en het verdiepen op de belangrijke onderwerpen. We kijken uit naar een inspirerende dag en zullen binnenkort een verslag van het event met jullie delen.