Nieuwsbericht

23 november 2023

Ongelijkheid in de geboortezorg, toenemende weerstand tegen seksuele voorlichting, groeiende anti-abortus beweging, zomaar een paar zaken die je niet snel verwacht in een liberaal en rijk land als Nederland. En toch ervaren burgers ook hier barrières in de toegang tot kwalitatieve goede, onbevooroordeelde en op mensenrechten gebaseerde zorg en voorlichting. 

Daarom doen veertien Nederlandse medisch-professionele organisaties, waaronder de KNOV en de NVOG, een dringende oproep voor de versterking van het onderwijs over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) in medische curricula op universiteiten en hogescholen.

Onderwijs gaat niet alleen over biomedische en klinische aspecten

De oproep die de KNOV heeft ondertekent onderstreept de behoefte aan onderwijs dat leidt tot een kritische (denk)houding bij zorgverleners. Over maatschappelijke medische vraagstukken en over SRGR-ontwikkelingen en over hun rol hierin als zorgverlener. Onderwijs zou verder moeten gaan dan biomedische en klinische wetenschappen. Het zou ook moeten gaan ook over publieke gezondheid, sociologische kwesties, wetgeving, ethiek en gender. 

In de oproep wordt ook de rol van eerstelijnszorg benadrukt in het bieden van laagdrempelige toegang tot SRGR. Seksuele gezondheid heeft veel impact op het welzijn. Juist in een tijd van hoge werkdruk is oog voor belangrijke preventieve thema's als SRGR essentieel om de druk op de zorg en zorgkosten beheersbaar te houden de toegang tot zorg te borgen.

SRGR-inclusieve leerplannen nodig

De ondertekenaars, waaronder medische beroepsverenigingen en studentenorganisaties, roepen op tot actie voor herziening naar SRGR-inclusieve leerplannen en benadrukken de noodzaak tot beschikbaarheid van expertise en modellen voor evidence-based curriculumontwikkeling en implementatie. 

Voor de volledige oproep en mogelijkheid om mee te tekenen, zie https://www.kit.nl/call-to-action-versterking-van-srgr-onderwijs-in-medische-curricula/