Nieuwsbericht

14 april 2020

KNOV ondertekende de oproep van JWS (Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten) aan minister de Jonge om ervoor te zorgen dat tolken drempelvrij beschikbaar zijn tijdens zwangerschap en bevalling.

De coronamaatregelen bemoeilijken de zo cruciale communicatie tussen zorgverleners en duizenden zwangere vrouwen en jonge moeders die de Nederlandse taal nog niet goed onder
de knie hebben. Zonder hulp van iemand die vertaalt, is de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor deze vrouwen niet optimaal.

Door de corona-maatregelen ziet de zwangere vrouw de verloskundige en de kraamverzorgende nu noodgedwongen vaak alleen. En de zorg wordt vaak geboden via de telefoon of beeldbellen. Een telefonische tolk is nu, nog meer dan anders, een randvoorwaarde voor goede communicatie en voor het bouwen van vertrouwen. De kosten van tolken zijn echter voor veel verloskundigen en kraamzorgorganisaties niet op te brengen. Dit leidt tot schrijnende situaties en vermijdbare risico’s.

Ook de KNOV zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de moeders, de kinderen én de zorgverleners en heeft daarom, net als de NBvK, de oproep van JWS ondertekend.