Nieuwsbericht

29 september 2023

De afgelopen zomermaanden hebben het bestuur en bureau van de KNOV hard gewerkt aan het ontwikkelen en formuleren van een duurzaam kwaliteitsbeleid. Een van de grote pijlers binnen het kwaliteitsbeleid is het ontwikkelen van richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten. Doel hiervan is de kwaliteit van de verloskundige zorg te verbeteren. Het is het streven om verloskundigen breed onderbouwde handvatten te bieden voor het verloskundig denken en handelen. Handvatten die aansluiten op de behoeften, ontwikkelingen en vraagstukken uit het dynamische werkveld.

Een proces dat staat voor fysiologie

De afgelopen jaren is voor de ontwikkeling van richtlijnen gebruik gemaakt van het adviesrapport Medisch Specialistische Richtlijnen 3.0 van de Federatie Medisch Specialisten. Deze methodiek van richtlijnontwikkeling is voornamelijk gericht op het handelen van/interventies door de medisch specialist bij een aandoening, complicatie of probleem in de medisch specialistische zorg. Deze methodiek sluit minder goed aan op de vakinhoud van de verloskundige, waar juist fysiologie voorop staat: minder interventies en meer passende en waardegedreven zorg.

Format richtlijnontwikkeling

De komende maanden leveren het bestuur en bureau van de KNOV, in samenwerking met verschillende experts van meerdere partijen, een eigen format op voor richtlijnontwikkeling. Hiermee kunnen toekomstige richtlijnen worden opgeleverd volgens een nieuw proces wat aansluit op de visie van de KNOV. Het multidisciplinaire karakter blijft daarin vanzelfsprekend gewaarborgd: we blijven onze partners betrekken waar dat op basis van de inhoud van de zorg nodig is. Alle richtlijnen die op dit moment al in ontwikkeling zijn conform het adviesrapport Medisch Specialistische Richtlijnen 3.0 worden nog volgens dat format afgerond.

De KNOV heeft haar samenwerkingspartners geïnformeerd over dit besluit, onder andere middels een brief. Betreffende brief is na inloggen onderaan deze pagina te downloaden.