Nieuwsbericht

31 maart 2021

Tot en met 2020 organiseerde de KNOV twee keer per jaar MIO-bijeenkomsten voor leden. MIO staat voor methodisch intercollegiaal overleg en is een vorm van intervisie. Door de reorganisatie van het bureau van de KNOV in 2020 zijn we ook aan het kijken naar onze rol als ‘scholingsaanbieder’. Die is niet meer passend. De KNOV wil zorgdragen voor kwalitatief goede (bij)scholing en andere diensten voor de leden, en kwalitatief goede geboortezorg. Als beroepsvereniging willen wij niet degene zijn die enkele scholingen of diensten zelfstandig aanbiedt en andere weer niet.

Voor de MIO-bijeenkomsten is nu met de door de KNOV erkende bij- en nascholingsorganisaties voor MIO-bijeenkomsten afgesproken om een gezamenlijk aanbod neer te zetten. Deze organisaties zijn Dokh, Dockwerk, Lev-scholing, AV-M en Leerpunt Koel. Zij gaan met elkaar en met de KNOV na de zomer fysieke MIO-bijeenkomsten organiseren rond het thema Juiste Zorg op de Juiste Plek. Er komt een gezamenlijk aanbod van fysieke MIO-bijeenkomsten voor alle verloskundigen in Nederland dat wordt gefaciliteerd door een van de genoemde aanbieders. We infomeren je tijdig over dit aanbod en hoe je je hiervoor kunt aanmelden.