Nieuwsbericht

18 februari 2021

De integrale geboortezorg krijgt de laatste maanden weer veel aandacht in de media.

Dat wij als verloskundigen en gynaecologen niet altijd op dezelfde lijn zitten is geen geheim. Desalniettemin investeren wij als KNOV en NVOG op bestuurlijk niveau in een constructief overleg. Verschillen van inzicht mogen er zijn en tegelijkertijd is het belangrijk ook te kijken naar waar we elkaar wel vinden en hoe we elkaar versterken. Elke dag wordt er in de praktijk op een goede manier en vanuit ieders expertise met elkaar samengewerkt voor de beste zorg voor de zwangere vrouw en haar kind. Het onlangs verschenen RIVM rapport “Beter weten: een beter begin” biedt ook mooie aanknopingspunten om de weg vooruit met elkaar te bewandelen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de Perinatale registratie en data-infrastructuur. We hebben afgesproken om deze handschoen in gezamenlijkheid op te pakken.