Nieuwsbericht

20 oktober 2020

De KNOV is een beroeps- en belangenorganisatie die zich sterk maakt voor het leveren van de beste geboortezorg die zwangeren nodig hebben, zowel vóór, tijdens als na de bevalling. Daarvoor proberen we in Den Haag en op andere plaatsen waar beleidsbeslissingen worden genomen onze invloed te doen gelden. Daar horen heldere, en ook genuanceerde en afgewogen standpunten bij, omdat we in een veld met veel stakeholders en belangen opereren. Met onze zorgvuldig geformuleerde standpunten proberen we ook in de media te komen. Soms krijgen we echter ook verzoeken van media die vragen om een afwijkend standpunt.

Verzoek uit de media

Zo kregen wij afgelopen week een verzoek uit de media of wij een verloskundige naar voren wilden schuiven die een zeer kritische mening heeft over het werk van de doula’s. Ons standpunt daarentegen is net geformuleerd en is niet eenzijdig negatief. De KNOV vindt dat de doula en de groei van doula’s laat zien dat er onder zwangere vrouwen een duidelijke behoefte leeft. Het is een rol die de verloskundige goed en graag zou willen invullen, maar met het ontbreken van continuïteit van zorgverlener is dit niet altijd mogelijk. In dat gat springt feitelijk de doula. De KNOV zou graag zien dat alle zwangere vrouwen de juiste ondersteuning krijgen – het liefst van de verloskundige zelf – en pleit daarom om continuïteit van zorgverlener in Nederland goed te regelen. We zijn daarom dan ook niet ingegaan op dit verzoek.

Constructieve boodschap

Als we dit standpunt vanuit de beroepsgroep breed uitdragen is de kans het grootst dat we dit ook gaan realiseren. Als we ons echter afzetten tegen een beroepsgroep, waarvan een deel van onze cliënten vindt dat ze in een duidelijke behoefte voorziet, maken we ons niet alleen minder krachtig, maar lopen we tegelijkertijd het risico kwetsbaar te worden voor aanvallen van anderen. Dat is niet in het belang van de beroepsgroep. De KNOV kiest er daarom liever voor een constructieve boodschap uit te dragen en hoopt dat die boodschap, in het belang van de beroepsgroep, zoveel mogelijk gesteund en ondersteund wordt.