Nieuwsbericht

30 juli 2021

De omgeving van de verloskundige zorg verandert. Uitdaging is om binnen die veranderende context na te denken over hoe we de beste zorg aan zwangeren kunnen blijven bieden. Nu én in de toekomst. Aan de slag met het versterken van de samenwerking en organisatiegraad in de verloskundige zorg: het is nodig én het geeft energie!

De KNOV ondersteunt initiatieven die de beweging naar een sterkere organisatiegraad van de verloskundige zorg bevorderen. Hierin werken we samen met organisatieadviesbureau Berenschot. Regio’s konden zich melden om gebruik te maken van deze ondersteuning. Acht regio’s hebben zich met enthousiasme gemeld: Zuidoost Brabant, Den Bosch, Arnhem, Twente, Den Haag, Friesland, Drenthe en Utrecht.

De meeste startgesprekken met Berenschot hebben inmiddels plaatsgevonden. Ontwikkelingen, uitdagingen en vraagstukken van de regio’s zijn aan bod gekomen. En wat blijkt? Het geeft energie om samen na te denken over de stappen richting het versterken van de samenwerking en positie van verloskundige praktijken. Hiermee pakken we regie over onze toekomst.

De trajecten zullen starten met een strategische omgevingsanalyse, waarin vragen aan bod komen als: Hoe ziet de geboortezorg in de regio eruit? Hoeveel geboortes verwachten we de komende jaren? Hoeveel in- en uitstroom van verloskundigen voorzien we? Welke strategische keuzes maken onze samenwerkingspartners in de regio? De analyse vormt het vertrekpunt voor een plan van aanpak per regio. Berenschot zal ondersteunen bij de uitvoering daarvan.

De KNOV en Berenschot verheugen zich op het voeren van de gesprekken in de regio’s. Niet getreurd als je niet bij de genoemde acht regio’s zit. De komende maanden delen we (tussentijdse) inzichten met jullie!