Nieuwsbericht

15 oktober 2020

Op 13 oktober 2020 introduceerde het kabinet de nationale-routekaart met de 5 risiconiveaus in tijden van Corona. De werkgroep Corona heeft op 14 oktober het op- en afschaaldocument bewerkt en aangepast aan de nationale-routekaart.

Het nieuwe document, de KNOV Corona-routekaart Verloskunde vind je op onze Corona pagina. De KNOV Corona-routekaart is primair bedoeld voor eerstelijns verloskunde in Nederland. De KNOV werkgroep blijft alle ontwikkelingen volgen en zal de routekaart indien nodig updaten.
‘We streven ernaar om voortdurend zo dicht mogelijk op de actualiteit te zitten, maar zijn soms ook afhankelijk van andere partijen. Corona zal voorlopig de verloskundige zorg en ons werk blijven beïnvloeden. We zullen met elkaar continu moeten blijven inspelen op wijzigingen in bestaande situaties, zowel landelijk, regionaal als lokaal. De afstemming in de keten en binnen de individuele praktijkorganisaties vraagt om continue alertheid. We realiseren ons dat deze alertheid en de vele aanpassingen veel van iedereen vragen. Laten we, net als in de afgelopen periode, ook in de komende tijd met elkaar mogelijkheden blijven zoeken om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Laten we er voor elkaar zijn!’