Nieuwsbericht

11 juni 2018

De KNOV gaat in samenwerking met Significant de bedrijfskundige effecten van de Zorgstandaard in kaart brengen.

Nadat de Zorgstandaard is vastgesteld en het implementatieplan is ontwikkeld, zijn regio's aan de slag gegaan met de implementatie van de Zorgstandaard. De KNOV ontvangt van verloskundigen, VSV's en IGO's diverse signalen dat de implementatie en de uitvoering van de Zorgstandaard extra taken, tijdsbesteding en investeringen met zich meebrengen. Die extra taken en investeringen zijn niet in het abonnementstarief van eerstelijns verloskundigen opgenomen. Voor de extra taken, tijdsbesteding en investeringen van klinisch verloskundigen is ook nog geen oplossing. Dat geldt ook voor ketenpartners.

Onderbouwing aanvullende middelen

Om de effecten van de Zorgstandaard in kaart te brengen en voor zover mogelijk te kwantificeren worden twee bijeenkomsten gepland met eerstelijns en klinisch verloskundigen in week 25 en 26. Hebt u interesse deel te nemen? Neem direct contact met de KNOV, per telefoon: 030 282 31 00 of per e-mail naar Willem-Jan Lieve via wjlieve@knov.nl. De uitkomst van het onderzoek zal onder meer gebruikt worden voor de onderbouwing naar NZa en VWS bij het verzoek om aanvullende middelen.

De KNOV verwacht deze zomer de concept onderzoeksresultaten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.