Nieuwsbericht

15 november 2016

KNOV heeft samen met Bo geboortezorg bezwaar gemaakt tegen de NZa afwijzing van het tariefverzoek voor Centering Pregnancy. Tijdens de hoorzitting van 15 november 2016 zijn de gronden van het schriftelijk bezwaarschrift mondeling toegelicht.

De Patiëntenfederatie Nederland steunt het tariefverzoek en ook het ingediende bezwaar. Tijdens de hoorzitting was de Patiëntenfederatie Nederland aanwezig en zij onderstreept het verzoek van KNOV en Bo Geboortezorg om het tarief per 1 januari 2016. alsnog in te voeren.

De verwachting is dat de NZa voor het einde van het jaar een beslissing op het bezwaarschrift neemt.