Nieuwsbericht

28 juni 2018

Vanaf 1 juli 2018 wordt er gewerkt met het Afwegingskader. Dit Afwegingskader behoort bij de KNOV Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld en zal per 1 januari 2019 formeel in werking treden. Op 2 juli 2018 wordt het afwegingskader aangeboden aan Minister H. de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Het Afwegingskader ondersteunt een verloskundige met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en beschrijft welke situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld dermate ernstig zijn dat naar professionele normen een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Veilig Thuis is de opvolger van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG's) en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's). Sinds 1 januari 2015 zijn zij opgegaan in één overkoepelende organisatie.

Het afwegingskader

De wettelijke plicht om een afwegingskader op te nemen in de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, is beschreven in het besluit van de Rijksoverheid van 23 juni 2017 tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen, dienen een afwegingskader op te stellen. De verloskundigen vormen een beroepsgroep die daaronder valt en heeft daarmee de plicht te werken met het afwegingskader, in samenhang met de eerder opgestelde Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld uit 2013.

Het afwegingskader ondersteunt verloskundigen met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij:

  • het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is
  • het beslissen of het zelf bieden/organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

Afwegingskader beschikbaar op de website

Vanaf vandaag, donderdag 28 juni 2018, is het KNOV-Afwegingskader beschikbaar op de website, zodat de leden het KNOV-afwegingskader van tevoren kunnen bestuderen. Daarnaast zal de KNOV op maandag 2 juli een nieuwsbericht met interview plaatsen, naar aanleiding van het aanbiedingsmoment aan Minister H. de Jonge. Houd de website hiervoor goed in de gaten.

Meer informatie

Lees meer informatie over het afwegingskader en de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld