Nieuwsbericht

18 februari 2019

Door het sluiten van de acute verloskunde na het faillissement van het MC Zuiderzee in Lelystad, is de aanrijtijd naar een ziekenhuis voor zwangere vrouwen en verloskundigen op een aantal plaatsen in de regio Flevoland toegenomen. Samen met betrokken zorgverleners wordt in de regio, onder regie van de toekomstverkenner Bas Leerink, gewerkt aan concrete oplossingen voor de acute verloskundige zorg in Flevoland.

Naast het ondersteunen van de betrokken leden in de regio, heeft de KNOV op landelijk niveau haar zorgen geuit. Tijdens het algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg heeft de minister aangegeven dat het niet mogelijk is om op korte termijn acute zorg en verloskunde in Lelystad te realiseren. De huidige situatie is niet optimaal. Voor oplossingen zijn zorgverleners in de lead en de minister informeert de Kamer op het moment dat er meer duidelijk is.

Situatieschets Urk (Flevoland)

Op Urk hebben veel vrouwen de wens om thuis te bevallen. Daarnaast heeft Urk het hoogste geboortecijfer van Nederland in 2018. Met de sluiting van acute verloskunde in Lelystad zijn de reistijden voor zwangeren en verloskundigen toegenomen. De eerstelijns verloskundigen op Urk hebben hun praktijkvoering aangepast op de situatie in samenwerking met de preferente zorgverzekeraar en de omliggende ziekenhuizen. De verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen op Urk werken actief mee aan het vormgeven van oplossingen voor de toekomst, de KNOV ondersteunt waar mogelijk.

De KNOV staat ook voor u klaar

Heeft u ondersteuning nodig bij ontwikkelingen bij u in de regio? Neem contact op met de KNOV voor de regiomanager bij u in de buurt, telefoon 030 282 31 00 of e-mail helpdesk@knov.nl.