Nieuwsbericht

25 februari 2020

Op 7 februari jl. werd het Kennispoort Verloskunde Congres georganiseerd in Utrecht. De KNOV heeft haar visie 'De verloskundige in 2030' toegelicht aan ruim 100 studenten. Daarna volgden de studenten een interactieve workshop onder leiding van Willemijn Eekhof.

De studenten werden uitgedaagd om zelf na te denken hoe de zorgverlening van de verloskundige er in 2030 uitziet en hoe deze zorg dan wordt geleverd. De uitdaging lag vooral in het out of the box denken. Studenten brainstormden hoe zij zelf invulling kunnen geven aan die visie. De ideeën waren inspirerend: van een gezondheidscentrum voor vrouwen tot de begeleiding van een feminoloog van menstruatie tot overgang en niet te vergeten de toucheerhand. Ook was er aandacht voor de gezondheid van de verloskundige zelf, zoals 12-uursdiensten en een verloskundigenpost waar triage en nachtelijke consulten bijeenkomen.

Samen hebben we laten zien dat de toekomst maakbaar is, dat er met invloeden van buitenaf interessante dingen kunnen gebeuren en dat je als verloskundige daar zelf bij betrokken kan zijn en blijven!

Een impressie van deze inspirerende dag is te vinden op de website van Kennispoort.