Nieuwsbericht

11 mei 2015

Het lijkt uit literatuur aannemelijk dat het klieven van tongriemen (en in mindere mate het klieven van lipriemen) bij pasgeborenen sommige borstvoedingsproblemen kan voorkomen of behandelen. De KNOV neemt een standpunt in over het klieven door verloskundigen.
Het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen is al een aantal jaar onderwerp van discussie. Voor het verrichten van deze handeling is de bevoegdheid van de verloskundige niet geregeld in de AMvB-verloskunde (AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur, behorend bij de wet BIG). Tegelijk is bekend dat sommige verloskundigen deze handeling wel uitvoeren.

KNOV-standpunt (voorjaar 2015)

Het KNOV-standpunt (voorjaar 2015) zegt over het klieven van tong- en lipriemen het volgende:

  • Het klieven van tong- en lipriemen is een voorbehouden handeling waarvoor verloskundigen niet bevoegd zijn.
  • Het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen (regionaal) kan alleen in een constructie waarbij een arts deze handeling volgens de Wet BIG heeft gedelegeerd.
  • Uitbreiding van de AMvB op dit onderwerp is gewenst.
  • Een AMvB-uitbreidingsaanvraag wordt bij voorkeur meegenomen bij de eerstvolgende uitbreidingsaanvraag, waarschijnlijk het specialistenregister voor klinisch verloskundigen.