Nieuwsbericht

12 maart 2020

Het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) heeft haar jaarrapportage over het jaar 2019 uitgebracht. Het aantal nog niet afgehandelde klachten was op 1 januari 9. Er zijn in totaal 59 klachten ingediend. 64 klachten zijn in het verslagjaar afgedaan. 39 klachten betroffen het professioneel handelen van de verloskundige, 11 klachten gingen over de communicatie Er waren vier klachten die vielen onder 'overig', en drie onder de categorie ‘organisatie/logistiek’. 7 klachten zijn niet in behandeling genomen.

Het CBKZ en de KNOV

Praktijkhouders en waarnemers zijn vanuit de WKKGZ verplicht zich aan te sluiten bij een klachtenfunctionaris. Verloskundigen die lid zijn van de KNOV kunnen tegen een aantrekkelijk tarief bij het CBKZ een abonnement klachtenfunctionaris afsluiten. Je kunt je aanmelden bij het CBKZ via https://www.cbkz.nl/knovklachtenregeling/
In 2019 waren er 760 waarnemers en 1502 praktijkhouders aangesloten bij het CBKZ.